ماموریت

شرکت مهندسی توزین توان سنجش از طریق بکارگیری فناوری رقابت پذیر و تمرکز بر این صنعت در جهت تحقق حداکثر رضایت مشتریان و با تکیه بر سرمایه های انسانی کارآمد و خلاق، همگام با پیشرفت تکنولوژی گامی بزرگ در صنعت توزین کشور بر میدارد.