باسکول نمایشگر ثابت سینی استیل
(ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم)

فرم نظرسنجی