باسکول نمایشگر ثابت سینی استیل
(ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم)

۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال

فرم نظرسنجی