باسکول کیلوگرم۳۰۰ گالوانیزه
(ابعاد ۷۰*۷۰ سانتیمتر)

فرم نظرسنجی