باسکول ۱۵۰۰ کیلو گرم
(ابعاد ۱۲۰*۱۲۰سانتیمتر)

۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

فرم نظرسنجی