باسکول ۱۵۰۰ کیلو گرم
(ابعاد ۱۰۰*۱۰۰سانتیمتر)

۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

فرم نظرسنجی