ارتباط با ما

فرم درخواست عاملیت خدمات پس از فروش

همکار/متقاضی گرامی لطفاً در صورت دارابودن شرایط همکاری فرم زیر را با دقت کامل، تکمیل نمایید.

بازدید کننده / درخواست کننده محترم

تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت توزین توان سنجش (محک) در خصوص اعطای عاملیت خدمات پس از فروش ایجاد نمی نماید.

سازمان خدمات پس از فروش شرکت توزین توان سنجش (محک) ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ تکمیل فرم، ارزیابی خود را از طریق نمابر و یا پست الکترونیکی به شما ابلاغ می نماید.

 

مدیر واحد خدمات

"*" indicates required fields

*