ارزش­ها

یکپارچگی، مشتری گرایی و خلاقیت از ارزش­های ماست. ما افراد با انگیزه و با روحیه مشارکتی را مورد احترام قرار میدهیم.

ماموریت

شرکت مهندسی توزین توان سنجش از طریق بکارگیری فناوری رقابت پذیر و تمرکز بر این صنعت در جهت تحقق حداکثر رضایت مشتریان و با تکیه بر سرمایه های انسانی کارآمد و خلاق، همگام با پیشرفت تکنولوژی گامی بزرگ در صنعت توزین کشور بر میدارد.

چشم انداز

رسیدن به اهداف ملی ، استقلال اقتصادی ، تأمین نیازهای داخلـی با هـدف افزایش رضایت مشتـریان و صادرات بین المللی چشم انداز شرکت مهندسی توزین توان سنجش می باشد .

خط مشی

با بهبود ارائه­ ی خدمات، ارتباطات و سودآوری به دنبال آن هستیم تا در صنعت تجهیزات فروشگاهی پیشرو باشیم.