نمایش 1–16 از 17 نتیجه

نمایش 12 24 36

جک تک لنگه
(بازو بلند)

9,200,000 تومان

جک تک لنگه
(بازو کوتاه)

9,000,000 تومان

جک تک لنگه
(بازو متوسط)

9,100,000 تومان

ترازوی مدل ۱۷۰۰۰
(ظرفیت ۵۰ کیلوگرم)

ترازوی مدل ۱۷۰۰۰ پلاس
(ظرفیت ۷۰ کیلوگرم)

ترازوی مدل ۱۴۰۰۰ پلاس
(ظرفیت ۷۰ کیلوگرم)

ترازوی ۱۵۰۰۰ پلاس
(۳۵ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ بدون پرینتر
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ پرینتردار
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ پرینتردار
(ظرفیت ۵۰ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ بدون پرینتر
(ظرفیت ۵۰ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ بدون پرینتر
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ بدون پرینتر
(ظرفیت ۵۰ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ پرینتردار
(ظرفیت ۵۰ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ پرینتردار
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

ترازو مدل ۹۸۰۰
(ظرفیت : ۱۵ و ۳۰ کیلوگرم)