نمایش 1–16 از 20 نتیجه

نمایش 12 24 36

جک تک لنگه
(بازو بلند)

6,800,000 تومان

جک تک لنگه
(بازو کوتاه)

6,600,000 تومان

جک تک لنگه
(بازو متوسط)

6,700,000 تومان

ترازوی مدل ۱۴۰۰۰ پلاس
(ظرفیت ۷۰ کیلوگرم)

ترازوی ۱۵۰۰۰ پلاس
(۳۵ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ پرینتردار
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ پرینتردار
(ظرفیت ۵۰ کیلوگرم)

ترازوی مدل ۱۴۰۰۰Pro
(ظرفیت ۷۰ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ بدون پرینتر
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۶۰۰۰ بدون پرینتر
(ظرفیت ۵۰ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۵۰۰۰ پرینتردار
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۴۰۰۰
(ظرفیت ۷۰ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۵۰۰۰پرینتردار
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۵۰۰۰پرینتردار
(ظرفیت ۵۰ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۵۰۰۰ بدون پرینتر
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

ترازو مدل ۱۵۰۰۰بدون پرینتر
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)