نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 12 24 36

ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم-نمایشگر ثابت سینی گالوانیزه
(ابعاد ۷۰*۷۰ سانتیمتر)

ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم-نمایشگر ثابت سینی استیل
(ابعاد ۷۰*۷۰ سانتیمتر)

ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم-نمایشگر ثابت-چرخدار سینی گالوانیزه
(ابعاد ۷۰*۷۰ سانتیمتر)

باسکول غلطکی-ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم -نمایشگر متحرک
(ابعاد ۷۵*۷۵ سانتیمتر)

باسکول غلطکی-ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم -نمایشگر متحرک
(ابعاد ۷۵*۷۵ سانتیمتر)

ظرفیت ۱۵۰۰ کیلوگرم-نمایشگرثابت سینی گالوانیزه
(ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتر)

ظرفیت ۱۵۰۰ کیلوگرم-نمایشگرثابت سینی گالوانیزه
(ابعاد ۱۲۰*۱۲۰ سانتیمتر)

ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم-نمایشگرثابت سینی گالوانیزه
(ابعاد ۱۲۰*۱۲۰ سانتیمتر)